Isfiske på ett annorlunda sätt!
 Här är en liten film om isfiske med den riktige