Fiske

ABU köper Svendsens Sport

Text från 2008-10-24 som avslutas med en resumé om nuläget.

Ett flertal grossister har förutspått att vi, på den svenska marknaden, inom något år kommer att få se en minskning av antalet grossister och butiker som säljer sportfiskeutrustning. Det finns idag ett 20 tal hyfsat stora grossister på den svenska marknaden. Till dessa ska läggas ett antal wannabes som slåss med näbbar och klor för att marknadsföra sina fullständigt okända eller egendesignade varumärken. Vidare finns det möjlighet för svenska butiker att göra sina inköp från utländska grossister både i och utanför Europa. Som regel ger detta en lägre inköpskostnad. Baksidan av medaljen är dock att frakterna är betydligt dyrare. Från länder utanför Europa tillkommer dess utom tull och handlar man med flugbindningsmaterial så tillkommer dyra veterinärintyg vid inköp av fjäder och hårmaterial.

Flugbindningsgrossister

Om man granskar antalet grossister som säljer flugbindningsmaterial och produkter för flugbindning kan man notera följande. Det finns mins sex svenska grossister som har en betydande inkomst från flugbindning. Till detta ska då läggas två danska grossister som nästan uteslutande säljer flugbindningsmaterial samt tre svenska som har mellan 10 och 30 produkter för flugbindning. Ett flertal butiker, framförallt webbutiker, importerar också material från stora Amerikanska grossister. Kan det verkligen finnas utrymme för dessa? Frågan torde vara berättigad i dagens läge när man kan köpa färdigbundna flugor för 5-6 kronor på nätet. Att dessa som regel är av riktigt dålig kvalité verkar inte bekomma konsumenterna. Men man får vad man betalar för.

Tittar man på det sk Svenssonfisket, haspelspön, spinnare, skeddrag, meteset och annat som ”vanliga” människor köper, finner man även där en överetablering. I det här segmentet finns det hur många wannabes som helst, framförallt på nätet. Men det får bli en egen artikel. Det kan, framförallt på mindre orter, vara problematiskt att få omsättningen att räcka ihop för en utpräglad sportfiskebutik. Säsongen är ofta relativt kort och konkurrensen hård. Postorder via webbutiker ökar från år till år. På de små orterna är det dess utom inte ovanligt att sporthandlaren, leksaksaffären, pappershandeln eller livsmedelsbutiken har ett sortiment av fiskeutrustning. Detta leder ofta till att  det totala utbudet blir smalt. Ofta blir det de mest namnkunniga grossisterna som får leverera sina toppsäljande produkter.

Vad har hänt på drygt 13 år?

Så sent som den 2 februari meddelade ABU att de förvärvar Svendsens Sport. De stora blir allt större. Ett mönster som känns igen från återförsäljaledet på nätet, tänk sportfiskeprylar.se, där man med egen tillväxt och förvärv av Fishline ökat sin omsättning dramatiskt de sista åren.

ABU’s förvärv är såklart det största som hänt i grossistleden på länge, riktigt länge. För övrigt så har det inte hänt något revolutionerande på Svenssonfisket. Någon liten grossist har fått packa ihop och någon annan har bytt ägare.

Om vi avslutningsvis tittar på flugbindningsmaterial i Sverige så finns det nu mer två. Fly dressing och Frödin Flies. Frödin Flies låg tidigare på Guideline men nu mer driver Micke Frödin sitt eget varumärke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *