ABU köper Svendsens Sport
Text från 2008-10-24 som avslutas med en resumé om nuläget.