Söder sportfiske, värdet har halverats!
Har Söder Sportfiske blivit den nya Teliaaktien? Många var de