• Fiske

    Fiske.se i konkurs

    2023-11-27 begärde Nordic Netstores AB sig själv i konkurs. Nordic Netstores AB har drivit fiske.se hund.se och jakt.se 22 anställda för söka annan anställning. Det är alltid tråkigt när ett bolag går i konkurs. Anställda kastas ut i ovisshet om sin försörjning och ägarna tappar oftast en massa pengar. Att bolaget hade ekonomiska svårigheter vittnar bolagets bokslut de senaste fem åren om. Som bästa hade man en förlust på -218.000 kronor (2020). Man har gjort förlust var enda år och på de sex senaste åren 2017-2022 har den totala förlusten varit 25 005 000 kronor. Man gjorde faktiskt vinst de två första verksamhetsåren då man bara hadde jakt.se. Kanske borde…