Fiske

Fiske.se i konkurs

2023-11-27 begärde Nordic Netstores AB sig själv i konkurs. Nordic Netstores AB har drivit fiske.se hund.se och jakt.se 22 anställda för söka annan anställning. Det är alltid tråkigt när ett bolag går i konkurs. Anställda kastas ut i ovisshet om sin försörjning och ägarna tappar oftast en massa pengar.

Att bolaget hade ekonomiska svårigheter vittnar bolagets bokslut de senaste fem åren om. Som bästa hade man en förlust på -218.000 kronor (2020). Man har gjort förlust var enda år och på de sex senaste åren 2017-2022 har den totala förlusten varit 25 005 000 kronor. Man gjorde faktiskt vinst de två första verksamhetsåren då man bara hadde jakt.se. Kanske borde man nöjt sig med det eller haft varje webshop i ett eget bolag för att enklare avyttra verksamheter som bara genererar förluster. Införseln av nytt kapital verkar ha tagit slut under Q4 2021. Sen dess har man fått leva på de intäkter man haft. Man kan också konstatera, att försöka vara billigast, ger inga marginaler och i förlängningen dåliga eller uteblivna vinster.

Vill du köpa konkursboet så kan du höra av dig till konkursförvaltaren Kaidings.se

2008-10-24 skrev jag en artikel om överetablering av nätbutiker inom segmentet fiske och i synnerhet de som säljer flugbindningsmaterial.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *